PRIVACY & COOKIE POLICY ELECTRO GP BV

A. GEGEVENSVERWERKING

1. Algemeen beleid:

ELECTRO GP BV verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

ELECTRO GP BV is de Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert via email, ingegeven worden in het contactformulier op de website, en/of ingegeven worden bij de bestelling van onze diensten.

We verzamelen de volgende soorten gegevens van u:

 • Bedrijfsnaam/naam en voornaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Email-adres;
 • Telefoon/Gsm-nummer;
 • IP-adres;

Overige persoonsgegevens die u ons zelf zou overmaken via email/bijlages;

2. Doel van de verwerking:

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het uitoefenen van onze diensten en stellen ons in de mogelijkheid om met u, op uw vraag daartoe, in contact te treden. Uw emailadres kan tevens gebruikt worden om u op geregelde tijdstippen nieuwsbrieven toe te sturen. U heeft ten allen tijde het recht om zich uit te schrijven van deze mailinglist via de daartoe bestemde link in iedere nieuwsbrief.

We hebben uw persoonsgegevens nodig om u de volgende diensten te leveren:

 • Professioneel contact via telefoon, email, enz.
 • Beheer van klantendossiers
 • Aangifte van belastingen
 • Dienstverlening (antwoorden op de door u gestelde vraag) en om de te sluiten overeenkomst op een correcte manier te kunnen uitvoeren
 • Marketingactiviteiten : digitale nieuwsbrief, versturen drukwerk en uitnodigingen
 • facturatie en administratie

3. Cookies & Social Media:

Voor wat het gebruik van cookies betreft, verwijzen wij u naar ons Cookie-beleid. ELECTRO GP BV beschikt ook over een bedrijfspagina op de sociale media, Facebook, Instagram en YouTube. Deze platformen worden enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren (verspreiden nieuwsbrieven, doen van aankondigingen,. ..). U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze sociale media platformen te volgen.

ELECTRO GP BV is in geen enkel geval verantwoordelijk voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens door deze externe kanalen. U zal zich voorafgaandelijk willen informeren aangaande het cookie- en privacy-beleid bij deze externe aanbieders.

4. Doorgifte van uw persoonsgegevens:

Geen enkele derde heeft toegang tot uw persoonsgegevens voor commerciële redenen, en evenmin geven wij uw persoonsgegevens door voor commerciële redenen, tenzij dat specifiek vereist is bij wet. Indien wij zouden samenwerken met bedrijven die uw gegevens zouden verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarin de nodige garanties worden verkregen aangaande de correcte verwerking.

5. Bewaartermijn:

Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang de wet dit voorschrijft of totdat u ons op de hoogte stelt dat u niet langer informatie wilt ontvangen.

6. Wat zijn uw rechten?

 • Uw rechten als betrokkene zijn:
 • Recht op inzage
 • Recht op wijziging van gegevens
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op dataoverdracht
 • Recht van bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zullen wij u eerst dienen te verifiëren.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (zie infra).

7. Vragen of opmerkingen?

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met ons via info@piotmaatkasten.be of schriftelijk naar ELECTRO GP BV, 2070 Zwijndrecht, Verbrandendijk 69, met KBO nr. 0445.392.821.

Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld, neemt u dan contact op met de Privacy Commissie – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of contact@apd-gba.be – (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

B. COOKIE POLICY

1. Algemeen:

Met deze cookie policy wensen wij u als bezoeker te informeren over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën bij het gebruik maken van deze website.

Deze cookie policy is voor het laatst aangepast op 18/04/2023.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op jouw computer of mobiel apparaat als je een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie.

Cookies helpen ons om jouw bezoek aan de website te optimaliseren en te verbeteren. Cookies kunnen zowel door ons zelf geplaatst worden (“first party cookies”) als door derden (“third party cookies”). Third party cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door jouw bezoek of gebruik van een onlinedienst naar derden worden verstuurd.

Cookies worden soms tijdelijk (“sessie cookies”, deze worden verwijderd als je de browser afsluit) en soms permanent (“persistent cookies”, deze blijven staan tot ze vervallen of tot je ze wist) geplaatst.

Cookies helpen om jouw bezoek aan de website te optimaliseren. Wij gebruiken cookies allereerst om jouw gebruikservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren. Cookies maken de interactie tussen jou en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller.

3. Welke cookies worden er gebruikt?

Er bestaan verschillende soorten cookies, naargelang de functionaliteit, herkomst en/of bewaartermijn.

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies zijn absoluut nodig om de website goed te laten functioneren. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.

CookieLooptijdOmschrijving
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Niet-noodzakelijk

Alle cookies die niet noodzakelijk zijn voor de website om goed te werken en die gebruikt worden om persoonlijke data te verwerken via analytics, advertenties of andere embedded content, wordt gelabeld als een niet-noodzakelijke cookie.

Verwijderen van cookies

Je kan de cookie-instellingen aanpassen door de instructies te volgen van de browser. Indien je verder surft op de Website, zonder jouw browserinstellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met onze cookies. Daarnaast kan je cookies ook verwijderen door middel van het permanent wissen van jouw “browsegeschiedenis”.

Het uitschakelen van cookies kan wel tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van de website en aanvullende services niet meer optimaal zullen functioneren.

Wijzigingen

Wij behoudens ons het recht voor de Cookie Policy op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op de website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookie Policy onmiddellijk van toepassing.

Indien je nog vragen zou hebben omtrent deze Cookie Policy en het antwoord op jouw vragen hier niet vindt, kan je steeds contact opnemen met ons. Je kan ons steeds bereiken via e-mail, zijnde info@piotmaatkasten.be.

C. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Website : https://www.piotmaatkasten.be/

Eigendom van :

ELECTRO GP BV , 2070 Zwijndrecht, Verbrandendijk 69.

Email: info@piotmaatkasten.be

1. Intellectueel eigendomsrecht:

Alle onderdelen van de Website (met inbegrip van merken, logo’s, ontwerpen, informatie, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software e.d.) zijn beschermd door intellectuele rechten (o.m. het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan ELECTRO GP BV of aan derden die het gebruik ervan hebben toegestaan. Het bewerken, kopiëren, verdelen, verspreiden, reproduceren, vertalen, publiceren, overdragen of verkopen of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. De levering van goederen of diensten door ELECTRO GP BV houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Enige inbreuk op de intellectuele rechten kan burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd in overeenstemming met de geldende wetgeving.

2. Aansprakelijkheid

ELECTRO GP BV streeft ernaar dat alle informatie op de Website zo volledig, juist en betrouwbaar mogelijk is. ELECTRO GP BV kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op de Website.

ELECTRO GP BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, onder meer, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s. ELECTRO GP BV behoudt het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.